تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال با هوادهی گسترده

لجن فعال با هوادهی گسترده, انعقاد ولخته سازی آب , سپتیک تانک , اسمزمعکوسRO , انعقادولخته سازی , ایمهوف تانک

با توسعه شهرها و افزایش جمعیت آن ها و گسترش صنایع ، روز به روز بر اهمیت کنترل آلودگی محیط زیست افزوده می شود .
فاضلاب ها یکی از عوامل آلودگی محیط زیست ، ماحصل فعالیت های انسان و صنایع هستند که بسته به منبه تولید ، دارا ی کیفیت و محتوای متفاوت مواد آلی و معدنی و محلول و معلق ... می باشد .
آنها باید قبل از تخلیه به طریق بهداشتی جمع آوری و تصفیه و مجددا به کردش آب در طبیعت بر گردد .
سیستم تصفیه هوادهی گسترده یکی از مهمترین سیستم تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال در اجتماعات کوچکتر می باشد .

از مهمترین عوامل راهبردی هوادهی گسترده میتوان به مشخصات ذیل اشاره کرد
هوادهی گسترده

1) بارگذاری حجمی پایین فاضلاب ورودی کیلوگرم برمترمکعب در روز
2) ضریب انتقال اکسیژن بالا نسبت به سایر روش های لجن فعال
3) تولید کم لجن مازاد
4) سن بالای لجن
5) هزینه بهره برداری پایین و راهبری آسانتر
در هوادهی گسترده به دلیل برگشت قسمت اعظم لجن فعال حوض ته نشینی ثانویه به حوض هوادهی موجی عملکرد بهتر سیستم و تولید لجن مازاد کمتر میشود و به دلیل برگشت مازاد لجن نیازمند هوادهی بیشتری نسبت به روش لجن متعارف جهت تصفیه فاضلاب می باشد .

موارد کاربردی هوادهی گسترده

هوادهی گسترده

سیستم تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده معمولا به صورت پکیج های پیش ساخته طراحی می شوند هر چند که در دبی های بالا مخازن بتنی آن نیز ساخته میشود .
لذا این سیستم برای اجتماعات کوچکتر از شهر ، مثلا برای برج ها و شهرک های مسکونی ، مدارس ، اماکن تجاری و شرکت های تولیدی که دارای پساب خطرناک ( لبنیاتی ، چرم سازی ، کشتارگاه های دام و طیور... ) به دلیل وجود بار آلی بالا، فاضلاب بیمارستانی و داروسازی استفاده میشود .

`
دانلود کاتالوگ

تهرانسر-خیابان هفتم بلوار اصلی ( قهرمانی )-ساختمان پارسه-واحد 29
تلفن : 46-44569945(21) 98+
فکس : 44596738 (21) 98+
همراه : 9121872360 98+
ایمیل : info@psne.ir