منشور اخلاقی و ارزش های شرکت مهندسین پالود صنعت نیکان

• خدمات شرکت مهندسین پالود صنعت نیکان موجب رضایت مشتریان می شود و کلید رمز موفقیت در رضایت مشتریان است، ما در کلیه مراحل ارائه خدمت به این ویژگی پایبندیم.
• بقاء حیات حرفه ای و تداوم رضایت مشتریان از نحوه خدمت رسانی مستلزم ایجاد و حفظ قدرت رقابت در عرصه فعالیت مهندسی می باشد. و لذا تقویت مستمر مهارت ها و تخصص های مورد نیاز کارکنان از طریق ارائه آموزش های مدون و برنامه ریزی شده، جایگاه ویژه ای در برنامه ها و راهبردهای شرکت مهندسین پالود صنعت نیکان دارد.
• موفقیت مادی همواره برای شرکت مهندسین پالود صنعت نیکان مورد توجه است ولی ما آن را وسیله ای برای تامین هدفی بزرگتر که ارائه خدمات مناسب با کیفیت بالا می باشد ، می دانیم. در شرکت مهندسین پالود صنعت نیکان در هر شرایطی به اصول اخلاقی و صفات معنوی پایبندیم.
• فرهنگ پاسخگو بودن در مقابل مشتری در شرکت مهندسین پالود صنعت نیکان ، از بسترهای تعالی ما بوده و همواره در صدد افزایش آن هستیم.
• رعایت نظم و آراستگی ، وقت شناسی ، تواضع ، فروتنی و مسئولیت پذیری را در شرکت مهندسین پالود صنعت نیکان سرلوحه تمام امور خویش قرار می دهیم و رعایت ادب ، نزاکت ، عدالت و انصاف را رمز بقاء تلقی مینماییم.
• همکاران شرکت را ارزشمندترین سرمایه برای خدمت به مشتریان دانسته ، به اثر گذاری رفتارشان در مراجعین محترم ، ایمان کامل داریم.
• پرسنل شرکت مهندسین پالود صنعت نیکان استقبال خودرا از انتقادات و پیشنهادات مشتریان در کلیه مصادیق اعلام و در جهت ارج نهادن به نظرات مردم، از آن به عنوان زمینه ساز رشد و ارتقاء خدمات استفاده می نمایند.

`
دانلود کاتالوگ

تهرانسر-خیابان هفتم بلوار اصلی ( قهرمانی )-ساختمان پارسه-واحد 29
تلفن : 46-44569945(21) 98+
فکس : 44596738 (21) 98+
همراه : 9121872360 98+
ایمیل : info@psne.ir