آشغالگير مکانیکی در سیستم های تصفیه فاضلاب

آشغالگير مکانیکی در سیستم های تصفیه فاضلاب , سپتیک تانک , اسمزمعکوسRO , انعقادولخته سازی , ایمهوف تانک

آشغالگیر معمولآ از میله هایی با سطح مقطع دایره ای به قطر 16 تا 30 میلیمتر و یا از تسمه های فولادی با سطح مقطع مستطیل و به پهنای 30 تا 80 میلی متر و کلفتی 10 تا 20 میلیمتر ساخته میشوند.
آشغالگیرها را بسته به شکل و کاربردشان به آشغالگیرهای دستی و آشغالگیرهای مکانیکی تقسیم میکنند.
آشغالگیرهای دستی برای تصفیه خانه های کوچک و آشغالگیرهای مکانیکی برای تصفیه خانه های شهرهای بزرگ قابل استفاده هستند.

آشغالگیرها از نظر فاصله ی بین میله هایشان نیز بصورت زیر دسته بندی میشوند :

- آشغالگیرهای دهانه فراخ :
در این نوع آشغالگیر فاصله ی میله ها از یکدیگر یعنیe ، در صورتی که تمیز کردن آن دستی باشد 60 تا 80 میلیمتر ،و گاهی تا 150 میلیمتر و اگر تمیز کردن آن بوسیله ی ماشین انجام گیرد 40 تا 75 میلیمتر انتخاب میشود.
آشغالگیر دهانه فراخ را در آغاز تصفیه خانه و پیش از آشغالگیر دهانه تنگ میسازند تا مانع از ورود قطعات بزرگ شناور از قبیل تخته،چوب،بطری،کاغذ،پارچه و قطعات پلاستیکی و... به تصفیه خانه شوند.
- آشغالگیرهای دهانه تنگ :
در این آشغالگیر فاصله ی میله ها از یکدیگر یعنی e،برابر 10 تا 40 میلیمتر است.در آشغالگیر دهانه تنگ بجز مواد درشت نامبرده مقدار بیشتری از موادآلی مانند برگ های درختان،قطعات میوه و پوسته ی آنها و ... از فاضلاب گرفته میشوند.
دفع آشغال :
در تصفیه خانه های شهرهای کوچک و متوسط آشغالها را پس از خشک شدن گردآوری و توسط کامیون به بیرون شهر انتقال داده و در زیر زمین دفن میکنند.در شهرهای بزرگ و بسیار بزرگ میتوان تآسیسات تهیه کود از آشغال را مورد بررسی قرار داد.

`
دانلود کاتالوگ

تهرانسر-خیابان هفتم بلوار اصلی ( قهرمانی )-ساختمان پارسه-واحد 29
تلفن : 46-44569945(21) 98+
فکس : 44596738 (21) 98+
همراه : 9121872360 98+
ایمیل : info@psne.ir