دپارتمان بازرگانی
عمده فعالیت های دپارتمان بازرگانی شامل موارد زیر می باشد:
سپتیک تانک , اسمزمعکوسRO , انعقادولخته سازی , ایمهوف تانک, تبادل یونی

  • مشاوره و تامین قطعات مکانیکال و الکترومکانیکال تصفیه خانه های آب و پساب
  • مشاوره و تامین انوع پمپ از قبیل سانتریفوژ، مستغرق، اسلاری، منوپمپ، ارشمیدوس و ....
  • مشاوره و تامین انواع تجهیزات نوین انعقاد و لخته سازی از قبیل Static Mixer، Pipe floccualtor
  • مشاوره و تامین انواع تجهیزات هواده هی از قبیل انواع بلوئرهای هوادهی و ساید چنل، انواع دیفیوزرهای حباب ریز و حباب درشت، انواع هواده های سطحی، انواع هواده های عمقی و ….
  • مشاوره و تامین انواع فیلترپرسهای صفحه ای، ممبرانی و تسمه ای (Belt)
  • مشاوره و تامین ابزارهای کنترل کمی و کیفی آب و پساب از قبیلpH متر، DO متر، TDS متر، Flow متر، EC متر
  • مشاوره و تامین انواع مواد شیمیایی مورد استفاده در تصفیه آب و پساب از قبیل آنتی اسکالانت، کلر متابی سولفیت و….
  • مشاوره و تامین انواع غشاهای نیمه تراوا ( ممبران ) و فیلتر های میکرونی

`
دانلود کاتالوگ

تهرانسر-خیابان هفتم بلوار اصلی ( قهرمانی )-ساختمان پارسه-واحد 29
تلفن : 46-44569945(21) 98+
فکس : 44596738 (21) 98+
همراه : 9121872360 98+
ایمیل : info@psne.ir