خط مشی شرکت مهندسین پالود صنعت نیکان

شرکت  مهندسین  پالود صنعت نیکان , سپتیک تانک , اسمزمعکوسRO , انعقادولخته سازی , ایمهوف تانک

شرکت پالود صنعت نیکان، با هدف طراحی، تولید، نصب و راه اندازی سیستم های تصفیه بهداشتی آب و فاضلاب تاسیس گردید و از بدو تاسیس در چارچوب الزامات قانونی، مقررات مرتبط با مسائل کمی،کیفی، ایمنی، زیست محیطی، بهبود عملکرد انرژی و همچنین افزایش رضایت مشتریان و کلیه ذینفعان گام برداشته و مصمم و متعهد بر تحقق، نگهداری و بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت میباشد و لذا در این راستا خود را ملزم به اهداف زیر می داند :
1) حفظ و تقویت ارتباط با مشتریان و طرفهای ذینفع و تلاش درجهت کسب رضایت آنها
2) پیشگیری، کاهش و کنترل خطرات ایمنی و بهداشت فردی در فعالیتها.
3) تلاش در جهت افزایش کیفیت ارائه خدمات به مشتریان از طریق به کارگیری نیروهای متخصص و زبده
4) آموزش، انگیزش و ارتقاء سطح مهارت و کارایی کارکنان به منظور گسترش فرهنگ کیفی، ایمنی، بهداشت و محیط زیست و ارتقاء سطح کارآیی و بهره وری آنها.
5) دستیابی به حداکثر کیفیت در ارائه محصولات به مشتریان و تحقق درست و نه صرفا شعاری به ارائه خدمات پس از فروش
6) تلاش در جهت ارائه خدمات غیر حضوری به مشتریان از طریق استقرار سیستمهای مکانیزه و فناوریهای نوین.
7) اجرای مدیریت مصرف منابع و کاهش هزینه های دوباره کاری.
8) شناسایی، اصلاح و بهبود فرآیندهای جاری در شرکت با هدف جلب رضایت ذینفعان و مشتریان
مدیرعامل ضمن تعهد به بهبود مستمر در عملکردکیفی،زیست محیطی، ایمنی و انرژی جهت دستیابی به اهداف خرد و کلان با اعتقاد به لزوم ارتقاء سطح کیفی فعالیتها و حفظ و صیانت از محیط زیست و نیروی انسانی به عنوان با ارزشترین سرمایه ها و همچنین تعهد به رعایت حقوق مشتریان و طرفهای ذینفع، امیدوار است با تلاش و همکاری کلیه کارکنان، بتواند شرکت را در جهت دستیابی به اهداف فوق یاری نماید.

`
دانلود کاتالوگ

تهرانسر-خیابان هفتم بلوار اصلی ( قهرمانی )-ساختمان پارسه-واحد 29
تلفن : 46-44569945(21) 98+
فکس : 44596738 (21) 98+
همراه : 9121872360 98+
ایمیل : info@psne.ir