چارت سازمانی شرکت مهندسین پالود صنعت نیکان

شرکت  مهندسین  پالود صنعت نیکان , سپتیک تانک , اسمزمعکوسRO , انعقادولخته سازی , ایمهوف تانک
`
دانلود کاتالوگ

تهرانسر-خیابان هفتم بلوار اصلی ( قهرمانی )-ساختمان پارسه-واحد 29
تلفن : 46-44569945(21) 98+
فکس : 44596738 (21) 98+
همراه : 9121872360 98+
ایمیل : info@psne.ir