روش فیزیکی و شیمیایی تصفیه فاضلاب صنعتی

به منظور حذف برخی آلاینده ها مانند فلزات سنگین نیاز به استفاده از روش های شیمیایی وجود دارد. در چنین مواردی عموماً یک ماده شیمیایی با غلظت مشخص به فاضلاب تزریق می گردد. در نتیجه واکنش های شیمیایی، رسوباتی تشکیل می گردد، آنگاه این رسوبات توسط روش های فیزیکی مانند ته نشینی و فیلتراسیون از جریان فاضلاب جدا می گردند. به دلیل استفاده توام از روش های فیزیکی و شیمیایی به این روش ها، روش های فیزیکوشیمیایی گفته می شود. صنایع نساجی و صنایع فرآورده های فلزی از جمله صنایعی هستند که از این روش جهت تصفیه فاضلاب آنها استفاده می شود.

`
دانلود کاتالوگ

تهرانسر-خیابان هفتم بلوار اصلی ( قهرمانی )-ساختمان پارسه-واحد 29
تلفن : 46-44569945(21) 98+
فکس : 44596738 (21) 98+
همراه : 9121872360 98+
ایمیل : info@psne.ir