آب شیرین کن صنعتی (RO)

 اسمزمعکوسRO , شیرین کردن آب دریا

روش های تصفیه

در تصفيه آب معمولا دو شيوه اصلي مورد استفاده قرار مي گيرد.
1- روشهاي سنتي
2- روشهاي نوين (فيلتراسيون و غشايي)

روشهاي سنتي

مراحل تصفيه در روش سنتي شامل موارد زير است:
- عمليات پيش تصفيه ( آشغالگيري، دانه گيري، پيش ته نشيني )
- انعقاد
- لخته سازي ( فلوکولاسيون )
- رسوب گذاري
- گندزدايي
- هوادهي
- فيلتراسيون

روشهاي نوين (فيلتراسيون و غشايي)

انواع متداول فناوري غشائي

در حال حاضر از پنج نوع فناوري غشائي براي تصفيه آبهاي شرب و صنعتي استفاده مي شود، اين تكنولوژي‌ها عبارتند از:
1- الكترودياليز (ED) Electro dialysis
2- اسمز معكوس (RO) Reverse osmosis
3- نانو فيلتر (NF) Nano Filtration
4- اولترا فيلتر (UF) Ultra Filtration
5- ميكرو فيلتر (MF) Micro Filtration
به طور معمول از الكترودياليز براي آبهاي لب شور، از اسمز معكوس براي آب‌هاي لب‌شور و آب دريا، از نانو فيلتراسيون هيچوقت براي آب دريا استفاده نمي‌شود و همچنين كمتر براي آبهاي لب شور مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين فن‌آوري عمدتاً براي سخت‌گيري به كار گرفته مي شود.لذا به اين نوع غشاء اصطلاحاً غشاء سختي‌گير اتلاق مي‌شود و به خوبي كلسيم(Ca) و منيزيوم(Mg )را حذف و همچنين براي حذف رنگ بسيار مؤثر عمل مي‌كند.
در سيستم‌هاي اسمز معكوس به طور معمول دو نوع غشاء به كار گرفته مي شود. غشاء‌هاي فشار بالا با فشار تا 80 بار كه براي شيرين‌سازي آب دريا استفاده مي‌شود (High Pressure) و غشاهاي فشار پايين (Low Pressure) كه براي تصفيه آبهاي لب‌شور و آب رودخانه به كار مي‌رود و فشار كار آنها بين 10 تا 20 بار است.
دو نوع غشا آخر يعني اولترا و ميكرو فيلتر را غشاهاي كم فشار مي‌ناميم. اين غشاها به هيچ وجه قادر به حذف نمك‌ها نيستند و براي حذف ذرات معلق و كلوئيدي به كار مي‌روند. همچنين از اين غشاها براي گندزدائي و حذف ميكروارگانيسم‌هاي بيماري‌زا استفاده مي‌شود.
وقتی که منبع آب مورد تصفيه ،آبهای سطحی مانند آب دریا باشد، حتماً قبل از ورود آب به واحد اسمز معکوس نیاز به فرآیندهای پیش‌تصفیه خواهد بود. این فرآیندها معمولاً فرآیندهای متعارف تصفیه آب برای حذف مواد معلق شامل: اضافه کردن مواد منعقدکننده، زلال‌سازی ،فیلتراسیون تک و یا دو لایه برخی مواقع استفاده از فیلتر جاذب‌ها و گندزدائی می‌باشد.
بعضي از واحد هاي پيش تصفيه خود مشكلاتي را نيز براي سيستم هاي غشائي بوجود مي آورند .به عنوان مثال یکی از مشکلات بسیار متداول در واحدهائی که از صافی‌های اولیه و یا GAC استفاده می‌کنند فرار و عبور(Washout) کربن فعال یا آنتراسیت و ورود آن به غشاء و گرفتگی غشاء‌ها می‌باشد. برخی مواقع این ذرات آنقدر ریزند که حتی از ميكرو فيلترها عبور می‌کنند و در کانال‌های آب داخل المان اسمز معكوس و یا داخل فیبرهای توخالی Hallow Fiber غشاهای Dupont تجمع می‌یابند و باعث گرفتگی Fouling شدید در آنها و افزایش افت فشار می‌گردند.
به دلیل وجود کربنات کلسیم CaCo3 و سولفات کلسیم CaSo4 در آب دریا معمولاً مشکل قشرگذاری یا رسوب‌گذاری شیمیایی Scalling در این غشاء‌ها شدید است. رسوب‌گذاری کربنات کلسیم را می‌توان با اضافه کردن مقدار مناسب اسید و تنظیم pH (و اندیس اشباع Saturation index) کنترل کرد ولی برای کنترل سولفات کلسیم باید از مواد ضد رسوب Anti Scallant استفاده کرد.
سه مشکل اصلی در غشاها عبارتند از:
• گرفتگی کلوئیدی Colloidal Fouling
• گرفتگی بر اثر رسوب شیمیائی Scaling
• گرفتگی بیولوژیکی Biological Fouling
RO,آب شیرین کن به همین دلیل است که برای رفع این مشکلات در فرآیندهای پیش‌تصفیه از انعقاد و فیلتراسیون در لایه برای حذف کلوئیدها, از اسیدزدایی و مواد ضد رسوب برای جلوگیری از فوق اشباع شدن و رسوب شیمیایی و از کربن فعال یا گندزدائی برای حذف TOC و یا میکروب‌ها استفاده می‌کنیم. تعداد این واحدها را باید حداقل بگیریم تا هزینه‌ها کاهش یابد.
می‌توان از میکرو یا اولترا فیلتر (MF و UF) به عنوان واحدهای حذف ذرات کلوئیدی استفاده نمود. استفاده از این غشاها قبل از اسمز معکوس در سال‌های اخیر بسیار متداول شده و در تصفیه‌خانه‌های جدید جایگزین انعقاد و صافی‌های دولایه شده است.به این نوع تصفیه‌خانه‌ها که از میکرو و یا اولترا فیلتر به همراه، اسمز معکوس به صورت ترکیبی استفاده شده است ،سیستم‌های یکپارچه غشائی یا integrated membrane systems می‌گویند. یعنی سیستمی که از غشاء برای پیش‌تصفیه و از غشاء برای شیرین‌سازی آب بهره می‌برند.
در حال حاضر از سه تکنیک مختلف شیرین‌سازی آب استفاده مي شود که در جدول روبرو ارائه گردیده‌اند.

کاربردهای فن‌آوری‌های شیرین‌سازی یا نمک‌زدائی از آب

همانگونه که در جدول زیر نشان داده شده است برای نمک‌زدائی از منابع مختلف آب باید از فن‌آوری‌های متفاوت و متناسب با کیفیت آب منبع استفاده نمود.
آب شیرین کن,RO برای نمک‌زدائی آب دریا از سیستم‌های تقطیری و یا اسمز معکوس با فشار بالا و برای آبهای لب شور یا آب‌های شیرین از اسمز معکوس که فشار و یا الکترودیالیز استفاده می‌شود در برخی صنایع نیاز به آبهای با درجه خلوص زیاد می‌باشد که به این آبها, با شوری کم (Low Salinity) اتلاف می‌گردد.
برای تولید چنین آبهائی معمولاً از یک ستون رزین آنیونی، یک ستون رزین کاتیونی و یک ستون رزین مخلوط بهره می‌گیریم.
غشاهای اسمز معکوس قادر به حذف آفت‌کش‌ها نیز می‌باشند ولی راندمان حذف این مواد توسط غشاء بستگی زیادی به نوع این ترکیبات، اندازه مولکول- آب دوست بودن یا آب گریز بودن و قطبی بودن آنها دارد. حذف آفت‌کش‌ها ریز مولکول، بسیاری قطبی و آب دوست نسبتاً مشکل است. همچنین هورمون‌ها و داروهائی‌ که در پساب‌های مختلف از جمله پساب‌های بیمارستانی وجود دارد، توسط اسمز معکوس قابل حذف هستند ولی انواع ریز مولکول و بسیار قطبی به خوبی حذف نخواهند شد.
به طور معمول غلظت نمک در آب دریاها بین 000/30 تا 000/40 میلی‌گرم در لیتر است. به عنوان مثال این غلظت در دریای مدیترانه حدود 000/35 و در خلیج‌فارس حدود 000/50 تا 000/60 میلی‌گرم در لیتر می‌باشد. غلظت نمک در آبهای لب شور بین 1000 تا 10000 میلی‌گرم در لیتر و به طور معمول بین 2000 تا 3000 میلی‌گرم در لیتر است و آبهای با غلظت 100 تا 1000 میلی‌گرم در لیتر جامدات محلول جزو آبهای شیرین طبقه‌بندی می‌شوند.
در منطقه خلیج‌فارس به صورت سنتی از سیستم‌های تقطیری برای نمک‌زدائی از آب دریا و از سیستم الکترودیالیز برای نمک‌زدائی از آب‌های لب‌شور زیرزمینی استفاده می‌گردد که البته در سال‌های اخیر فرآیند اسمز معکوس در حال جایگزینی هر دوی این فرآیندها می‌باشد.
سیستم‌های اسمز معکوس دامنه‌ای از آب‌های شیرین با غلظت 150 میلی‌گرم در لیتر تا آب دریا با غلظت 000/60 میلی‌گرم در لیتر را پوشش می‌دهند دلیل این گستردگی کاربرد غشاهای اسمز معکوس وجود انواع مختلفی از این غشاها از بسیار کم‌فشار (Ultra low pressure)، کم فشار (Low Pressure) تا غشاهای ویژه آب دریا یا غشاهای پرفشار (Seawater R.O) می‌باشد. حد بالای غلظت قابل تحمل برای غشاهای اسمز معکوس 60000 میلی‌گرم در لیتر است در غلظت‌های بالاتر از این مقدار فشار اسمزی بسیار بالا و امکان تأمین چنین فشاری میسر نیست. لذا از فرآیند اسمز معکوس نمی‌توان در غلظت‌های بالاتر از 000/60 میلی‌گرم استفاده کرد. لیکن فرآیندهای تقطیری با چنین محدودیتی مواجه نیستند و حتی تا غلظت 000/100 میلی‌گرم در لیتر قابل استفاده هستند. البته در غلظت‌های بالا مسئله خوردگی بسیار اساسی و شدید می‌باشد. با این حال در غلظت‌های بالاتر از 60000 میلی‌گرم در لیتر تنها راه نمک‌زدائی استفاده از فرآیندهای تقطیری می‌باشد.

میزان مصرف انرژی در سیستم‌های غشائی

از ابتدای به کارگیری سیستم‌های غشائی مسئله میزان مصرف انرژی در آنها مورد توجه فراوان بوده است.
در سیستم‌های الکترودیالیز که از جریان الکتریکی برای جداسازی یون‌ها استفاده می‌گردد، میزان مصرف انرژی متناسب به میزان حذف یون‌ها می‌باشد. به این غشاها، غشاهای استفاده‌کننده از جریان الکتریکی (electrical Current) می‌گوئیم.
در غشاء‌های اسمز معکوس، نانوفیلتراسیون، اولترا و میکروفیلتراسیون از فشار برای عبور آب از روزنه‌های بسیار ریز این غشاء‌ها که ممکن است به شکل ورقه نازک، و لوله موئینه (Capillaries) و الیاف توخالی (Hal low Fibers) باشند استفاده می‌شود. به همین دلیل به آنها فناوری غشائی مبتنی بر فشار Pressure driven membrane) اتلاق می‌گردد.

میزان دفع نمک (Rejection) در سیستم‌های غشائی

در یک سیستم غشائی ممکن است نمک‌ها کلاً دفع و یا بخشی از آنها از غشاء عبور و بخش دیگری دفع گردند. میزان دفع نمک توسط سیستم‌های غشائی را با اصلاح دفع (Rejection) بیان می‌کنیم که در درجه اول به عوامل زیر بستگی دارد:
• اندازه ذرات
• اندازه روزنه‌ها در غشاء مورد نظر
علت اهمیت این دو اندازه غالب بودن مکانیزم غربال شدن (Sieving) در سیستم‌های غشائی می باشد. یعنی در درجه اول غشاء‌ها مانند یک غربال یا الک عمل می‌کنند و ذرات یا یون‌ها درشت‌تر از روزنه خود را دفع می‌کنند و یون‌ها ریزتر می‌توانند از غشاء عبور نمایند.
علاوه بر اندازه ذرات و روزنه‌ها عوامل متعدد دیگری نیزدر میزان دفع ذرات و نمک‌ها در سیستم‌های غشائی نقش دارند که مهمترین آن‌ها عبارتند از:
• بار الکتریکی روزنه‌های غشائی
• جنس و طبیعت غشاء و آب دوست‌ بودن یا آبگریز بودن پلی‌مرهای آن
• بار الکتریکی ذرات و یون‌ها
• ضریب انتشار یون‌ها (diffusion Coefficient)
• شرایط و ویژگی‌های فرآیند مانند:
- دما
- میزان شوری
- نرخ فیلتراسیون (فلاکس l/m3.h)
در صورتی که بار الکتریکی ذرات با غشاء یکسان باشد همدیگر را دفع می‌کنند و ذره یا یون به راحتی عبور می‌کند در حالی که بارهای همنام یکدیگر را جذب می‌کنند.
همانگونه که بیان شد حذف یون‌های درشت‌تر ساده‌تر و حذف یون‌های ریزتر مشکل‌تر است. مثلاً کلسیم و منیزیم که یون‌های بزرگی می‌باشند بکه راحتی توسط نانو فیلتراسیون حذف می‌شوند در حالی که کارآئی حذف سدیم و کلراید توسط نانوفیلتر کمتر از 50 درصد است. به همین دلیل میکرو و اولترافیلتر قادر به حذف نمک‌ها نیستند ولی قادرند میکروب‌ها (به جز ویروس) را حذف کنند.

روش های شیرین سازی آب

روش های شیرین سازی آب را به دو دسته روش غشایی و روش گرمایی میتوان تقسیم بندی کرد. که هر کدام از این روش ها چندین زیر مجموعه دارد.

یکی از این روش ها اسمز معکوس است ، که در دسته روش غشایی قرار می گیرد. اسمز معکوس, آب شیرین کن صنعتی, RO
اسمز یعنی حرکت محلول با غلظت کمتر از طریق غشا نیمه تراوا به سمت محلول با غلظت بالا به جهت ایجاد تعادل و برابر شدن غلظت طرفین. همونطور که در شکل می بینید آب از سمت محلول رقیق به سمت محلول غلیظ جریان دارد.و این اختلاف ارتفاع آب را فشار اسمز می گویند.

غشاء نیمه تراوا (Semi Permeable )

غشا نیمه تراوا غشایی است که اجازه عبور به بعضی اتم ها یا مواکول هایی که از یک اندازه بزرگتر هستند را نمی دهد.
غشا نیمه تراوا به مولکول های آب اجازه می دهد که به راحتی عبور کنند اما به مولکول های نمک اجازه عبور نمی دهد. و این عبور آن قدر ادامه می یابد تا اینکه یا غلظت نمک در طرفین غشاء برابر شود و یا اینکه ارتفاع ستون آب در لوله با فشار اسمز آب برابر شود.
روده انسان هم مانند غشاء نیمه تراوا عمل می کند. وقتی انسان از آب شور دریا برای آشامیدن استفاده کند، با وارد شدن آب به معده، فشار اسمزی باعث بیرونراندن آب خالص از معده شده و نمک داخل معده جمع می شود و آب بدن رفته رفته غلیظ تر شده و در نهایت فرد بعلت از دست دادن آب بدن می میرد.

اسمز معکوس RO

در اسمز معکوس با ایجاد فشار مصنوعی به سمت آب شور، جریان آب را ( که در حالت طبیعی از سمت شیرین به شور است) معکوس می کنیم به طوری که آب خالص از غشاء عبور کرده و نمک ها در سمت دیگر بماند.
غشاهای نیمه تراوا مورد استفاده در این روش 95 تا 99 درصد جامدات حلال در آب و تا 99 درصد باکتری ها را از آب جدا می کند.
شیرین سازی آب به روش اسمز معکوس با توجه به کیفیت آب ورودی، به سیستم پیش تصفیه یا پس تصفیه و یا هر دو نیاز دارد.
سیستم اسمز معکوس با توجه به نوع آب به دو دسته اصلی تقسیم می شود:
1-آب دریا (Sea Water) شامل آب هایی است که مستقیما از دریا و یا چاه ها لب دریا برداشت می شود که شوری بیش از 10000 میکروزیمنس بر سانتی متر دارند.
2-آب لب شور(Brackish Water ) که عمدتا از منابع زیر زمینی یا رودخانه ها به دست می آید و شوری کمتری نسبت به آب دریا دارد.
با توجه به کیفیت آب ورودی ، سیستم پیش تصفیه و پس تصفیه متفاوت طراحی می شود و حتی فیلتر غشایی مورد استفاده در آب دریا و آب لب شور متفاوت است.

سیستم تصفیه آب به روش RO

سیستم تصفیه آب به روش RO, آب شیرین کن صنعتی, پالود صنعت نیکان

سیستم تصفیه آب بر اساس آنالیز آب ورودی و آنالیز مورد نظر آب خروجی در سه مرحله و شامل بخشهای زیر می باشد:

1- سيستم پيش تصفيه (Pre-Treatment)

به جهت حذف کدورت ، مواد معلق، رنگ، بو ، طعم و مزه تجهیزاتی شامل مخزن ذخيره آب خام، ايستگاه پمپاژ، فيلتر شني – كربن اكتيو، فيلتر كارتريج به کار گرفته خواهد شد.

2- سيستم تصفيه (Treatment)

اسمز معکوس يک فرآيند فيزيکي ، جداسازي است که در اين فرآيند، جريان آب خام به دو جريان آب محصول و جريان آب تغليظ شده تقسيم مي شود. به جريان غليظ تر، آب شور و يا دورريز هم-گفته مي شود. در اين فرآيند، آب خام ( تصفيه نشده ) توسط پمپ به داخل محفظه اي که حاوی غشاي نيمه تراوا (ممبران) مي باشد، هدایت مي شود. از آنجاییکه تقريبا فقط آب خالص مي تواند از غشاء عبور کند لذا آب تقريبا خالص در يک طرف غشاء و آب تغليظ شده از ناخالصي ها در طرف ديگر آن وجود دارد.

تجهيزات سيستم تصفیه آب

پمپ آب خام

اين پمپ در ابتداي پيش تصفيه نصب مي گردد و فشار مورد نياز آب خام را جهت عبور از پيش تصفيه تامين مي کند. آب شیرین کن صنعتی, تجهیزات تصفیه آب, RO, pump LOWARA

سيستم پيش تصفيه

فيلتر شني تحت فشار

اين فيلترها به طور معمول به عنوان اولين مرحله تصفيه در سيستمهاي تصفيه آب متعارف مورد استفاده قرار مي گيرند و جهت جداسازي ناخالصيهاي معلق موجود در آب کاربرد دارند. اين فيلتر ها بصورت استوانه هاي تحت فشار طراحي شده و بدنه آنها عموماً از جنس FRP مي باشد. داخل ستونها بوسيله شن سيليسي و آنتراسيت پر مي گردد که معمولايک لايه ذرات درشت روي نازل ها جهت جلوگيري از گرفتگي و سپس يک لايه ذرات ريز بر روي آنها و ذرات درشت تر در بالا ريخته مي شود. آب از قسمت فوقاني ستون وارد شده و پس از گذشتن از بستر فيلتر، از قسمت تحتاني خارج مي گردد.

فيلتر کربن اکتيو

کربن اکتيو در دو نوع پودري و گرانولي جهت حذف بو، رنگ، مزه، مواد آلي و هالو فرم ها، مواد فنلي و کلر موجود در آب مصرفي مورد استفاده قرار مي گيرد. مخازن FRP فيلترهاي تحت فشار کربني همانند فيلترهاي تحت فشار شني مي باشد، با اين تفاوت که در اين مخازن کربن اکتيو جايگزين سيليس مي شود. فيلتر هاي کربني به عنوان پيش تصفيه هاي RO، آب هاي معدني، تصفيه نهايي آب شرب، صنايع غذايي، جذب رنگ پسابهاي رنگرزي و جذب مواد آلي تجزيه ناپذير پسابها مورد استفاده قرار مي گيرد. اين فيلترها بدليل وجود تخلخل موجود در ساختارکريستالي خود قادر به ايجاد پيوند هاي بين مولکولي میان ميکروارگانيزم ها و کربن فعال بوده که اين امر باعث حذف اين مواد از آب خروجي مي شود.

فيلتر کارتريج

در اين فرآيند جهت تكميل فرآيند فيلتراسيون و حذف مواد فيزيكي معلق در آب تا حد ميكرون از فيلترهاي ويژه كه داراي ساختماني اليافي و از جنس پلي پروپيلن (PP) مي باشد و در housing هاي از جنس پلي اتيلن يا استيل ضد زنگ قرار گرفته است، استفاده مي گردد. اين فيلترها ذرات بزرگتر از 5 ميکرون را جدا کرده و از صدمه ديدن غشاها جلوگيري مي کنند.

پمپ فشار قوي ( High Pressure Pump)

پمپ فشار قوی جهت تأمين فشار مورد نياز پيش از ممبرانها مورد استفاده قرار مي گيرد. آب خام ورودي به سيستم که از قسمت پيش تصفيه عبور کرده است و فشار آن کاهش يافته است، توسط اين پمپ که از نوع طبقاتي مي باشد، با فشار به داخل مخازن تحت فشار محتوي ممبران رانده مي شود.

غشاء نيمه تراوا (ممبران)

غشاء اسمز معکوس را نيمه تراوا مي نامند چون غشاء همچون يک فيلتر عمل مي کند. به گونه اي که مولکول هاي حلال از آن عبور کرده ولي مولکول هاي ناخالصي قادر به عبور از غشاء نيستند. بنابراين غشاء براي مولکولهاي حلال، تراوا و براي مولکولهاي ناخالص، ناتراوا مي باشد.
امروزه فیلترهای غشایی از فیلم نازک ترکیبی ساخته می شود. یکی از مزیت های فیلترهای امروزی دفع زیاد نمک و پایداری آن برای مدت زمان طولانی است. همچنین جریان عبوری بالا در فشار پایین تر از مزایای دیگر آن است.
تعداد فیلترهای غشایی و نحوه ارایش آن ها(موای و سری) با توجه به دبی، میزان املاح آب ورودی، میزان تولید، املاح آب خروجی و درصد بازیافت تعیین می شود.
اصولا برای بالا بردن ریکاوری و کاهش پساب، از دو یا چند مرحله فیلتر غشایی به صورت سری استفاده می شود، به این شکل که پساب خروجی مرحله اول به عنوان آب خوراک مرحله دوم استفاده می شود.
آب خروجی از فیلترهای غشایی اغلب دارای درجه خلوص بالایی هستند(مخصوصا آب های لب شور) ودر جاهایی که به عنوان آب آشامیدنی استفاده می شود، باید درصدی از آب پیش تصفیه شده را به آب تولیدی اضافه کرد و یا اینکه با اضافه کردن املاح مناسب در سیستم پس تصفیه، آب خروجی را به آب آشامیدنی تبدیل می کند. میزان اسیدی یا قلیایی بودن آب، و میزان املاح باقی مانده ماندد فلوراید و کلسیم و غیره در این مرحله کنترل می شود.
غشاء را معمولا از استات سلولز، پلي آميد، پلي فنل اکسيد و غيره تهيه مي کنند. غشاء مناسب براي اسمز معکوس بايد ويژگيهاي خاصي داشته باشد. مثلا در برابر حمله مواد شيميايي يا بيولوژيکي مقاوم بوده و قدرت تحمل فشار اعمال شده را داشته باشد و از همه مهمتر در برابر تغييرات pH مقاوم باشد

محفظه هاي تحت فشار (پرشر وسل)

اين محفظه به عنوان محافظ و نگهدارنده ممبرانها مي باشند که از جنس FRP يا استيل در قطرها و ارتفاع هاي مختلف بوده و قابليت تحمل فشار بالا را دارا می باشند

کنترل کنندهRO

اين دستگاه به منظور کنترل خودکار و مانيتور سيستم به صورت آنلاين در تابلو برق به کار مي رود.

سيستمCIP

گرفتگي غشاء در اکثر سيستم هاي اسمز معکوس، يک پديده طبيعي است. با شستشوي دوره اي مناسب، اکثر گرفتگيها قابل تميز غشاء مي باشند. تجربه نشان داده است که اگر شستشوي سيستم در زمان لازم و به موقع انجام شود حتي از سيستم هاي اسمز معکوس که سرعت گرفتگي آنها زياد است مي توان انتظار عمر زياد داشت.
به منظور شستشوي ممبرانها از پکيج CIP استفاده شده و با استفاده از همان آب خروجي از سيستم که در يک تانک ذخيره مي گردد ممبرانها در دوره هاي مختلف کاري مورد شستشو قرار مي گيرند.

شاسي استقرار

اين شاسي از جنس استيل و يا فولادي با پوشش اپوکسی براي نگهداري پکيج ساخته مي شود.

تابلوي توزيع قدرت و مدار فرمان

تابلو برق با كليه ورودي و خروجي هاي مورد نياز و كليه تجهيزات راه اندازی از قبيل كنتاكتور، بي متال و رله تايمر جهت کنترل عملکرد سيستم مورد استفاده قرار مي گيرد.

پساب خروجی

آب تغلیظ شده خروجی از این سیستم دارای املاح زیادی بوده و لذا تخلیه آن به محیط، آسیب زیادی به محیط زیست می زند و بدتر اینکه در زمان شستشوی شیمیایی، به خاطر استفاده از دترجنت ها، این آسیب شدت می یابد.

مزایای روش RO

1- ارزانی تجهیزات و سرعت عمل در نصب و بهره برداری
2- قابلیت طراحی و بهره برداری در محدوده های متغیر و تنوع از چند لیتر در رئز تا میلیون متر مکعب در روز
3-مصرف انرژی پایین
4-مصرف مواد شیمیایی بسیار کم برای شستشو
5-عدم نیاز به توقف کامل سیستم برای تعمیران و یا شستشوی دوره ای
6- استارت و توقف سریع

معایب روش RO

1- گرانی فیلترهای غشایی نیمه ترائا و طول عمر پایین
2-نیاز به استفاده از مواد و تجهیزات با استاندار بالا
3-نیاز به تعمیرات منظم و تجهیزات یدکی
4- قابلیت رشد باکتری در فیلترهای غشایی که روی طعم و بو آب خروجی تاثیر می گذارد.
5- نیاز حتمی به استفاده از پیش تصفیه های متعدد با توجه به کیفیت آب ورودی
6- کارکرد در فشار بالا که باعث ایجاد مشکلات مکانیکی می شود.

ویدئو آب شیرین کن صنعتی

آب شیرین کن صنعتی آب شور دریا
سیستم تصفیه آب به روش RO, آب شیرین کن صنعتی, پالود صنعت نیکان
آزمایش تولید آب شیرین از آب دریا
سیستم تصفیه آب به روش RO, آب شیرین کن صنعتی, پالود صنعت نیکان
تئوری اسموز معکوس
سیستم تصفیه آب به روش RO, آب شیرین کن صنعتی, پالود صنعت نیکان
`
دانلود کاتالوگ

تهرانسر-خیابان هفتم بلوار اصلی ( قهرمانی )-ساختمان پارسه-واحد 29
تلفن : 46-44569945(21) 98+
فکس : 44596738 (21) 98+
همراه : 9121872360 98+
ایمیل : info@psne.ir