گندزدایی با ازن

ازن برای اولین بار در دهه ی نخست قرن بیستم برای گندزدایی منابع آب در فرانسه مورد استفاده قرار گرفت. یکی از کاربردهای متداول ازن از بین بردن عوامل ایجاد مزه، بو و رنگ است. اگرچه ازن در گذشته بیشتر به منظور گندزدایی آب مورد استفاده قرار می گرفت، پیشرفت های اخیر در تولید و فناوری ایجاد محلول آن، این گندزدا را برای استفاده در گندزدایی فاضلاب از نظر اقتصادی قابل رقابت تر کرده است. از ازن همچنین می توان در تصفیه فاضلاب به منظور مهار بو و در تصفیه ی پیشرفته فاضلاب به منظور حذف مواد آلی مقاوم ، به جای فرآیند جذب سطحی کربن استفاده کرد.

مشخصات ازن

ازن یک گاز ناپایدار است و هنگامی که مولکول های اکسیژن به اکسیژن اتمی شکسته می شود تولید می گردد. ازن را می توان از طریق الکترولیز، واکنش فتوشیمیایی یا واکنش پرتو شیمیایی و از طریق تخلیه ی الکتریکی تولید کرد. روش تخلیه ی الکتریکی به منظور تولید ازن در گندزدایی آب و فاضلاب به کار می رود.
ازن در دمای اتاق یک گاز آبی رنگ با بویی زننده است. به دلیل داشتن بو، می توان پیش از ایجاد آسیب به سلامت فرد ازن را شناسایی کرد. پایداری آن در هوا بیش از پایداری آن در آب است اما در هر دو مورد در حد چند دقیقه خواهد بود.

اجزاء سیستم های گندزدایی ازن

یک سیستم گندزدایی ازن کامل، از اجزاء زیر تشکیل شده است:
1. منبع برق
2. تاسیسات آماده سازی گاز ورودی
3. تاسیسات تولید ازن
4. تاسیسات تماس ازن با مایع مورد نظر برای گندزدایی
5. تاسیسات از بین بردن گازهای خروجی

نیازبه انرژی:

نیاز اصلی به انرژی در مورد تبدیل اکسیژن به ازن می باشد. نیروی دیگری نیز برای آماده سازی گاز ورودی، تماس با ازن، از بین بردن ازن باقی مانده و مواردی نیز برای سیستم کنترل، تنظیم ابزار و پایش تاسیسات مورد نیاز خواهد بود.

آماده سازی گاز ورودی:

ازن را می توان با استفاده از هوا، هوای غنی شده با اکسیژن، یا اکسیژن با غلظت بالا تولید کرد. در صورتی که از هوا برای تولید ازن استفاده شود، باید پیش از وارد شدن آن به تولید کننده ی ازن، پردازش شده و رطوبت و ذرات آن جداسازی شود. در صورت استفاده از اکسیژن با خلوص بالا، مراحل پردازش هوا مورد نیاز نخواهد بود.

تولید ازن:

از آن جایی که ازن از نظر شیمیایی ناپایدار است، پس از تولید به سرعت به اکسیژن تبدیل می شود و باید در محل مصرف تولید گردد. امروزه کارآمدترین روش تولید ازن ، تخلیه الکتریکی است.

راکتورهای تماسی:

غلظت ازن تولید شده از هوا یا اکسیژن خالص به اندازه ای کم است که بازده تبدیل آن به حالت مایع از اهمیت اقتصادی بالایی برخوردار است. به این منظور از محفظه های تماس عمیق و پوشیده استفاده می شود.

از بین بردن گازهای خروجی:

از آن جایی که ازن گازی بسیار تحریک کننده و سمی است، گازهای خروجی از محفظه ی تماس باید به گونه ای پالایش شوند تا تمامی ازن باقی مانده حذف شود. محصول حاصل از تخریب ازن باقی مانده اکسیژن خالص است که در صورت بازیابی می تواند برای تولید ازن مورد استفاده قرار گیرد.

اثر بخشی ازن به عنوان یک گندزدا

ازن یک اکسیدان بسیار فعال است و عموما تصور بر آن استکه قدرت باکتری کشی حاصل از ازن زنی به دلیل تخریب دیواره ی سلولی می باشد. ازن یک ویروس کش قدرتمند بوده و تصور می شود از کلر موثرتر است. ازن زنی جامدات محلول بوجود نمی آورد و تحت تاثیر یون آمونیوم یا PH جریان ورودی نمی باشد.

ازن, ازن زنی

تشکیل محصولات جانبی و مهار آن ها

همانند کلر، تشکیل محصولات جانبی ناخواسته یکی از مشکلات مربوط به استفاده از ازن به عنوان یک گندزدا می باشد.
یکی از مزایای ازن عدم تشکیل DBP های کلردار همچون THMها و HAA ها می باشد.

مزایای استفاده از ازن

یکی دیگر از مزایای مربوط به استفاده از ازن برای گندزدایی آن است که غلظت اکسیژن محلول جریان خروجی به واسطه ی تجزیه ی ازن به اکسیژن پس از کاربرد تا نزدیک به سطح اشباع افزایش می یابد. این افزایش اکسیژن ممکن است نیاز به هوادهی مجدد پساب خروجی به منظور تامین معیارهای مورد نیاز اکسیژن محلول را مرتفع نماید. علاوه بر این، به دلیل تجزیه ی سریع ازن، همانند کلر باقی مانده هیچ ماده ی شیمیایی باقی مانده ای در جریان خروجی تصفیه شده وجود نخواهد داشت.
• گندزدایی موثر
• در غیر فعال کردن بیشتر ویروس ها، هاگ ها، کیست ها از کلر موثرتر است.
• خاصیت میکروب کشی آن تحت تاثیر PH نمی باشد.
• نسبت به کلر زمان تماس کمتری دارد.
• سولفیدها را اکسید می نماید.
• نیازمند فضای کمتری می باشد.
• موجب افزایش اکسیزن محلول می شود.

معایب استفاده از ازن

• اثر بلند مدت ندارد.
• در دزهای پایینی که برای ارگانیسم های کلیفرم مورد استفاده فرار می گیرد در غیرفعال کردن برخی ویروس ها، هاگ ها، کیست ها کمتر موثر است.
• تشکیل DBP ها
• موجب اکسید شدن آهن، منیزیم و دیگر ترکیبات می شود.( با مصرف گندزدا)
• انواع مختلفی از ترکیبات آلی را اکسید می کند. .( با مصرف گندزدا)
• بسیار خورنده و سمی
• نیازمند انرزی بالا
• نسبتا گران قیمت نسبت به کلرشرکت مهندسین پالود صنعت نیکان آماده طراحی ،اجرا ، نصب و راه اندازی و تعمیرات کلیه سیستمهای ازن میباشد.
با کمال خرسندي آماده پاسخگويي به تمام سوالات شما در اين زمينه هستيم.

`
دانلود کاتالوگ

دفتر مرکزی: کیلومتر 9 جاده مخصوص ( تهران - کرج ) - بلوار اصلی تهرانسر - نبش خیابان ششم - ساختمان ایرانیان - واحد 8
تلفن : 20 - 44566419 (21) 98+
فکس : 44513120 (21) 98+
همراه : 9121872360 98+
ایمیل : info@psne.ir