گندزدایی پساب فاضلاب با استفاده از کلر

کلرزن,کلرزن مایع,فروش کلرزن,تزریق کلرزن مایع

گندزدایی آب آشامیدنی با هدف انهدام عامل‌های میکروبی بیماری‌زا، کنترل میکروارگانیسم‌های مزاحم، ممانعت از رشد مجدد میکروبی در شبکه‌های آب‌رسانی و حذف یا تقلیل رنگ، طعم و بوی آب به انجام می‌رسد.
كلر به يكي از سه حالت عنصري (گازي)، محلول سديم هيپوكلريت و پودر یا گرانول يا قرص كلسيم هيپوكلريت به آب تزريق مي شود و هر سه حالت ايجاد كلر باقي¬مانده در آب مي نمايند.

مزايا

- تقريباً بر ضد همه ي باكتري هاي بيماري زا تأثير بالايي دارد.
- با ايجاد كلر باقي مانده از آلودگي مجدد جلوگيري كرده و توليد بيوفيلم ها در شبكه¬ي توزيع را مي كاهد.
- كاربرد، پايش و كنترل آن آسان است.
- با قدرت اكسيد كنندگي بالا، براي مقاصد پيش اكسايش مناسب است.
- كاربري بسيار قابل اطميناني دارد.
- مقرون به صرفه ترين روش گندزدايي است

سديم هيپوكلريت

سديم هيپوكلريت يا مايع سفيد كننده از واكنش عنصر كلر با سديم هيدروكسيد توليد مي شود.
مزايا - محلول مخاطرات كم تر از گاز كلر داشته و حمل ونقل آن ساده تر است.
- آموزش و قوانين خاص بهره¬برداري كم تري نسبت به كلر عنصري دارد.
محدوديت ها
- ناپايدار است.
- داراي پتانسيل توليد محصولات جانبي معدني (كلرات، كلريت و برمات) در آب است.
- بر برخي مواد اثر خورندگي دارد و نگه داري آن از بسياري از ديگر از محلول هاي شيميايي سخت تر است.
- ماده¬ي شيميايي گران تري نسبت به كلر عنصري است.

كلسيم هيپوكلريت

کلرزن,کلرزن مایع,فروش کلرزن,تزریق کلرزن مایع

مزايا
- پايدارتر از محلول سديم هيپوكلريت بوده و مي تواند مدت بيش تري ذخيره شود.
- آموزش و قوانين خاص بهره برداري كم تري نسبت به كلر عنصري دارد.
محدوديت ها
- ماده ي شيميايي جامدي است كه نيازمند انحلال اوليه بوده و آماده سازي مشكل تري نسبت به محلول سديم هيپوكلريت دارد.
- با ايجاد رسوب در محلول، تزريق شيميايي را پيچيده تر مي كند.
- قيمتي بيش از كلر عنصري دارد.
- در صورت استفاده ي نامناسب قابليت ايجاد حريق يا انفجار دارد.
- داراي پتانسيل توليد محصولات جانبي معدني (كلرات، كلريت و برمات) در آب است.

توليد هيپوكلريت در محل مصرف

برخي شركت ها يا تأمين كننده هاي آب با نصب دستگاه هايي، كه بر اساس الكتروليز محلول آب نمك كار مي كنند، در محل مصرف محلول رقيقي از هيپوكلريت (%8/0~) توليد مي كنند.
مزايا
- به حداقل رساندن ذخيره و حمل و نقل مواد شيميايي
محدوديت¬ها
- پيچيدگي بيش تر و نياز به سطح نگه داري و تخصیص تكنولوژيكي بالاتر
- هزينه ي سرمايه گذاري بيش تر
- هزينه ي بهره برداري معمولاً بيش تر از هيپوكلريت تجاري
- محلول رقيق نيازمند حجم خوراك شيميايي و كنترل بيش تر است.
- پايش و سنجش محصولات جانبي توليدي مي تواند مشكل تر باشد.
- پشتيباني از سيستم مي تواند مشكل تر و گران تر باشد.

مزیت استفاده از ترکیبات کلردار

در این روشها ، مقداری از کلر بعد از تصفیه آب به صورت حل شده باقی می‌ماند، بطوری که اگر آب پیش از اینکه مصرف شود، از آلودگی‌های بعدی با باکتری یا ویروس محافظت شود.

ويژگي هاي شيميايي

- پايداري: پايدار بوده و تجزيه ناپذير است.
- واکنش¬پذيري: با بسياري از مواد آلي مانند انواع سوخت ها، تينرها و ... و مواد معدنی مانند آمونياک و براده یا تراشه¬های فلزي به شدت واکنش داده و مي تواند منجر به آتش سوزي شود.
- در برخي موارد محصول واکنش خود مي تواند ماده ي سمي جديدي باشد.
- مرطوب شدن کلر مايع يا گاز خواص خورندگي آن را به شدت افزایش می دهد.
- سرعت و قدرت واکنش: شديد
- فولاد در دماي معمولي در مقابل کلر مقاوم بوده و مخازن کلر از آن ساخته مي شوند اما در دماهاي بالا فولاد با کلر وارد واکنش مي شود.

مزایای گندزدایی آب

با توجه به آنچه گفته شد، به هر حال تحت هیچ شرایطی نباید گندزدایی آب را حذف کرد، زیرا ریشه‌کنی واقعی امراض کشنده مثل بیماری وبا و حصبه که عامل اصلی آنها آب است، با استفاده از مواد گندزدا امکانپذیر می‌باشد. در کشورهای فقیر که تصفیه آب در آنها اغلب نامنظم است، هر ساله انسانهای زیادی (مخصوصاً کودکان) بوسیله امراضی که عامل آنها آب آلوده است، جان خود را از دست می‌دهند.

مضرات کلرزنی آب

مهمترین مانع برای کلرزنی به منظور گندزدایی آب ، تولید مواد کلردار آلی است که جزء آلاینده‌ها هستند و برخی نیز جزء ترکیبات سمی می‌باشند. اگر آب ، حاوی فنل یا ترکیبی از آن باشد، کلر ، جانشین اتمهای حلقه شده ، باعث ایجاد ترکیبات سمی با بو و مزه زننده می‌شود. شکل دیگر ، تولید تری‌ها‌لومتانها می‌باشد. ترکیب نگران کننده اصلی ، کلروفرم ، می‌باشد که از واکنش هیپوکلرو اسید با ماده آلی حل شده در آب تولید می‌گردد. برخی دانشمندان عقیده دارند که کلروفرم در انسان ، تولید سرطان کبد می‌کند. برای جلوگیری از این خطرات ، برخی از کشورها از ازن یا دی‌اکسید کلر برای گندزدایی استفاده می‌کنند، زیرا این عوامل گندزدا کلروفرم تولید نمی‌کنند یا به میزان ناچیز تولید می‌کنند.

مبانی کلرزنی

برای حصول اطمینان از درستی کلرزنی قواعد زیر بایستی رعایت شود:
1 ـ آب مورد گندزدایی، صاف و بدون کدورت باشد.
2 ـ کلر مورد نیاز آب مشخص گردد، نقطه شکست کلر و کلر باقی مانده آزاد حائز اهمیت است.
3 ـ در هر حال زمان تماس حدود یک ساعت برای ازبین بردن زیستوارک‌های حساس در مقابل کلر منظور گردد.
4 ـ حداقل کلر باقیمانده پس از یک ساعت 0.5 میلی گرم در لیتر پیشنهاد می‌شود. این مقدار در بیماری‌های همه گیر‌ روده تا 1 میلی گرم در لیتر نیز توصیه شده است.
5 ـ مقدار کلر مورد نیاز هر نوع آب برابر خواهد بود با مقدار کلری که به آب اضافه می‌شود تا پس از یک ساعت مقدار 0.5 میلی گرم در لیتر کلر باقی مانده داشته باشد.

هيپوكلريناتورها (کلر زن های مایع)

هيپوكلريت ها نمك هاي اسيد هيپوكلرو هستند كه به دو نوع خشك و مايع در دسترس هستند. هيپوكلريت ها در آب تعادل شيميايي اي همانند گاز كلر ايجاد مي¬نمايند كه البته به دليل قليايي بودن محلول هيپوكلريت و وابستگي مقدار HOCl و ClO- به pH آب، نسبت اين دو گونه در تعادل هيپوكلريتي متفاوت از تعادل گاز كلر در آب خواهد بود.
كلسيم هيپوكلريت بيشتر به صورت پودر، گرانول يا قرص هاي جامد توليد مي¬شود اما سديم هيپوكلريت به صورت محلول در آب و با درصد خلوص هاي متفاوت به فروش مي رسد.
درصد كلر در دسترس كه براي تركيبات هيپوكلريتي تعريف مي شود برابر با درصدي از تركيب است كه قدرت اكسيد كنندگي معادل با همان مقدار كلر گازي شكل دارد. به عنوان مثال كارايي يك كيلوگرم كلسيم هيپوكلريت با درصد كلر در دسترس 65 به عنوان عامل گندزدا در آب، معادل با كارايي 650 گرم گاز كلر مي باشد. انتخاب نوع ماده به عوامل مختلفي نظير مقدار مصرف، هزينه، ايمني، تجهيزات در دسترس و ... بستگي دارد. تركيبات هيپوكلريتي بيشتر در شبكه هاي محلي و كوچك يا مواقع اضطراري به كار برده مي شوند. در هر حال گاز كلر ارزان ترين و گسترده ترين گندزداي پايه ي كلر مصرفي است. به جز مواردي كه ترتيبات ايمني ايجاب نمايد، هيپوكلريت ها براي گندزدايي شبكه ي توزيع آب با بيش از 5000 مصرف¬كننده استفاده نمي شوند.

روش تزريق

تزريق اين مواد به آب، به صورت محلول و با استفاده از دوزينگ پمپ صورت مي گيرد. البته با توجه به جامد بودن كلسيم هيپوكلريت بايد محلول آن را قبلاً آماده نمود. به اين ترتيب مراحل بهره¬برداري عبارت خواهند بود از :
- تهيه ي محلول در مخزن هم زن دار (اين مرحله براي سديم هيپوكلريت وجود ندارد مگر اينكه بنا به دلايلي مجبور به رقيق سازي محلول باشيم.)
- انتقال محلول زلال بالا دست به مخزن ذخيره ي محلول
- تزريق از طريق دوزينگ پمپ
به اين ترتيب محلول پس از تنظيم دبي در دوزينگ پمپ از طريق خط لوله¬اي مناسب و پس از عبور از شير يك طرفه و ديفيوژر به خط لوله ي مورد نظر تزريق مي شود.
دوزينگ پمپ ها ممكن است از نوع پيستوني يا ديافراگمي باشند. در هر دو نوع با عقب رفتن پيستون يا ديافراگم خلأ جزئي ايجاد شده و شير ورودي باز مي شود و با برگشت پيستون يا ديافراگم، شير ورودي بسته شده و شير خروجي باز مي شود. ممكن است در مسير از يكنواخت كننده براي يكنواخت شدن جريان دوزينگ استفاده كرد.
دوزينگ پمپ بر اساس ميزان تزريق، فشار برگشتي و با در نظر گرفتن ملاحظات خوردگي انتخاب مي شود. در موارد پيشرفته اعمال سيستم هاي كنترلي براي تزريق امكان پذير است.

طریقه استفاده از دستگاه کلر زن :

1. مخزن همزن را تا بیست سانتی متری دهانه ، از آب پر نمایید .
2. به مقدار لازم پودر کلر را در داخل آن بریزید .
3. همزن را روشن کرده اجازه دهید 2 الی 10 دقیقه محلول همزده شود سپس همزن را خاموش نمایید .
4. حداقل ده دقیقه اجازه دهید تا آهک تشکیل شده رسوب نماید .
5. در دستگاههای تک مخزنه محلول آماده تزریق می باشد .
6. در دستگاههای دو مخزنه با باز کردن شیر واسط ، محلول در مخزن تزریق پر شده و قابل استفاده می باشد .

نصب دستگاه :

1. دستگاه ، در مکانی با شرایط مناسب قرار داده شود .
2. برق دستگاه به برق شهر و برق پمپ چاه وصل گردد .(فرمان پمپ تزریق بهتر است از پمپ چاه تغذیه شود. )
3. به لوله آب یک بوشن 4/3 وصل گردیده و سپس انژکتور تزریق به آن بسته شود .
4. یک شیر جهت تامین آب دستگاه به نزدیکی دهانه مخزن کشیده شود .

نگهداری دستگاه کلرزن مایع :

1. مخزن دستگاه حداقل هر هفته یکبار تمیز گردد.
2. حداقل هر ماه یکبار دستگاه سرکه شویی گردد.(یک لیوان سرکه توسط پمپ مکش شده سپس 10 دقیقه در داخل پمپ و مسیر تزریق بماند تا رسوبات را پاک نماید )
3. از وارد آوردن ضربه به قسمتهای مختلف دستگاه به خصوص انژکتورها و میله همزن خودداری گردد.
4. پیچ دبی را فقط در حالتی که دستگاه روشن می باشد تنظیم نمایید.
5. ظاهر دستگاه را حداقل هفته ای یکبار تمیز نمایید.
6. در صورت وجود رسوبات بر روی دستگاه بخصوص هد و انژکتورها آن را با سرکه و یا اسید شستشو بدهید.
7. در صورتی که دستگاه بیشتر از یک روز از سرویس خارج می گردد باید سرکه شویی شود.

عوامل مهم موثر در گندزدائی با کلر :

1. غلظت کلر :با بالا رفتن میزان غلظت کلر توان گندزدائی آن افزایش می یابد.
2. زمان تماس کلر با آب : با افزایش زمان تماس کلر با آب ، تاثیرگندزدائی کلر بیشتر میگردد. لذا به غلظت کلر کمتری نیاز می باشد.
3. PH آب : با افزایش PH آب تاثیرگندزدائی کلر کمترمیگردد. لذا به غلظت کلر بیشتری نیاز می باشد.
4. دمای آب : با افزایش دمای آب ، تاثیر گندزدائی کلر بیشتر میگردد، لذا به غلطت کلر کمتری نیاز است .
5. مواد خارجی موجود در آب : با افزایش کدورت آب ( به دلیل امکان تماس کمتر کلر با میکرارگانیسمها ) تاثیر گندزدائی کلر کمتر می گردد.لذا به غلظت کلر بیشتری نیاز می باشد.

شرکت مهندسین پالود صنعت نیکان آماده طراحی ،اجرا ، نصب و راه اندازی و تعمیرات کلیه سیستمهای کلریناتور مایع میباشد.
با کمال خرسندي آماده پاسخگويي به تمام سوالات شما در اين زمينه هستيم.

مشخصات انواع مدلهای سیستم کلریناتور مایع :

کلرزن,کلرزن مایع,فروش کلرزن,تزریق کلرزن مایع

مدل : CL-01

پمپ تزریق پمپ تزریق Etatron ،مدل : DLX 5-7، ساخت ایتالیا .
میکسر همزن(میکسر) الکتریکی :با سرعت گردش 1310 دور در دقیقه.
شفت و پروانه شفت کربن استیل ، پروانه پلی پروپیلن .
گیربکس 60 دور در دقیقه،جهت افزایش طول عمر همزن الکتریکی از گیربکس استفاده میشود.
استراکچر جنس شاسی از کربن استیل بوده، آستر و رنگ شده جهت محافظت از خوردگی.
مخزن مخزن : 200 لیتری ،جهت تهیه و نگهداری کلر مایع ،از نوع پلی اتیلن مرغوب و استاندارد.
تابلو برق تابلو برق و تجهیزات کلید کنترل .

مدل : CL-011

پمپ تزریق پمپ تزریق Etatron ،مدل : DLX 5-7، ساخت ایتالیا .
میکسر همزن(میکسر) الکتریکی :با سرعت گردش 1310 دور در دقیقه.
شفت و پروانه شفت کربن استیل ، پروانه پلی پروپیلن .
گیربکس 60 دور در دقیقه،جهت افزایش طول عمر همزن الکتریکی از گیربکس استفاده میشود.
استراکچر جنس شاسی از کربن استیل بوده، آستر و رنگ شده جهت محافظت از خوردگی.
مخزن مخزن : 300 لیتری ،جهت تهیه و نگهداری کلر مایع ،از نوع پلی اتیلن مرغوب و استاندارد.
تابلو برق تابلو برق و تجهیزات کلید کنترل .

مدل : CL-012

پمپ تزریق پمپ تزریق Etatron ،مدل : DLX 5-7، ساخت ایتالیا .
میکسر همزن(میکسر) الکتریکی :با سرعت گردش 1310 دور در دقیقه.
شفت و پروانه شفت کربن استیل ، پروانه پلی پروپیلن .
گیربکس 60 دور در دقیقه،جهت افزایش طول عمر همزن الکتریکی از گیربکس استفاده میشود.
استراکچر جنس شاسی از کربن استیل بوده، آستر و رنگ شده جهت محافظت از خوردگی.
مخزن مخزن : 500 لیتری ،جهت تهیه و نگهداری کلر مایع ،از نوع پلی اتیلن مرغوب و استاندارد.
تابلو برق تابلو برق و تجهیزات کلید کنترل .

مدل : CL-013

کلرزن,کلرزن مایع,فروش کلرزن,تزریق کلرزن مایع

پمپ تزریق پمپ تزریق Etatron ،مدل : DLX 5-7، ساخت ایتالیا .
میکسر همزن(میکسر) الکتریکی :با سرعت گردش 1350 دور در دقیقه.
شفت و پروانه شفت کربن استیل ، پروانه پلی پروپیلن .
گیربکس 60 دور در دقیقه،جهت افزایش طول عمر همزن الکتریکی از گیربکس استفاده میشود.
استراکچر جنس شاسی از کربن استیل بوده، آستر و رنگ شده جهت محافظت از خوردگی.
مخزن مخزن : 1000 لیتری ،جهت تهیه و نگهداری کلر مایع ،از نوع پلی اتیلن مرغوب و استاندارد.
تابلو برق تابلو برق و تجهیزات کلید کنترل .

مدل : CL-002

پمپ تزریق پمپ تزریق Etatron ،مدل : DLX 5-12، ساخت ایتالیا .
میکسر همزن(میکسر) الکتریکی :با سرعت گردش 1310 دور در دقیقه.
شفت و پروانه شفت کربن استیل ، پروانه پلی پروپیلن .
گیربکس 60 دور در دقیقه،جهت افزایش طول عمر همزن الکتریکی از گیربکس استفاده میشود.
استراکچر جنس شاسی از کربن استیل بوده، آستر و رنگ شده جهت محافظت از خوردگی.
مخزن مخزن : 200 لیتری ،جهت تهیه و نگهداری کلر مایع ،از نوع پلی اتیلن مرغوب و استاندارد.
تابلو برق تابلو برق و تجهیزات کلید کنترل .

مدل : CL-021

پمپ تزریق پمپ تزریق Etatron ،مدل : DLX 5-12، ساخت ایتالیا .
میکسر همزن(میکسر) الکتریکی :با سرعت گردش 1310 دور در دقیقه.
شفت و پروانه شفت کربن استیل ، پروانه پلی پروپیلن .
گیربکس 60 دور در دقیقه،جهت افزایش طول عمر همزن الکتریکی از گیربکس استفاده میشود.
استراکچر جنس شاسی از کربن استیل بوده، آستر و رنگ شده جهت محافظت از خوردگی.
مخزن مخزن : 300 لیتری ،جهت تهیه و نگهداری کلر مایع ،از نوع پلی اتیلن مرغوب و استاندارد.
تابلو برق تابلو برق و تجهیزات کلید کنترل .

مدل : CL-022

کلرزن,کلرزن مایع,فروش کلرزن,تزریق کلرزن مایع

پمپ تزریق پمپ تزریق Etatron ،مدل : DLX 5-12، ساخت ایتالیا .
میکسر همزن(میکسر) الکتریکی :با سرعت گردش 1310 دور در دقیقه.
شفت و پروانه شفت کربن استیل ، پروانه پلی پروپیلن .
گیربکس 60 دور در دقیقه،جهت افزایش طول عمر همزن الکتریکی از گیربکس استفاده میشود.
استراکچر جنس شاسی از کربن استیل بوده، آستر و رنگ شده جهت محافظت از خوردگی.
مخزن مخزن : 500 لیتری ،جهت تهیه و نگهداری کلر مایع ،از نوع پلی اتیلن مرغوب و استاندارد.
تابلو برق تابلو برق و تجهیزات کلید کنترل .

مدل : CL-023

پمپ تزریق پمپ تزریق Etatron ،مدل : DLX 5-12، ساخت ایتالیا .
میکسر همزن(میکسر) الکتریکی :با سرعت گردش 1310 دور در دقیقه.
شفت و پروانه شفت کربن استیل ، پروانه پلی پروپیلن .
گیربکس 60 دور در دقیقه،جهت افزایش طول عمر همزن الکتریکی از گیربکس استفاده میشود.
استراکچر جنس شاسی از کربن استیل بوده، آستر و رنگ شده جهت محافظت از خوردگی.
مخزن مخزن : 1000 لیتری ،جهت تهیه و نگهداری کلر مایع ،از نوع پلی اتیلن مرغوب و استاندارد.
تابلو برق تابلو برق و تجهیزات کلید کنترل .

مدل : CL-003

پمپ تزریق پمپ تزریق Etatron ،مدل : DLX 8-10، ساخت ایتالیا .
میکسر همزن(میکسر) الکتریکی :با سرعت گردش 1310 دور در دقیقه.
شفت و پروانه شفت کربن استیل ، پروانه پلی پروپیلن .
گیربکس 60 دور در دقیقه،جهت افزایش طول عمر همزن الکتریکی از گیربکس استفاده میشود.
استراکچر جنس شاسی از کربن استیل بوده، آستر و رنگ شده جهت محافظت از خوردگی.
مخزن مخزن : 200 لیتری ،جهت تهیه و نگهداری کلر مایع ،از نوع پلی اتیلن مرغوب و استاندارد.
تابلو برق تابلو برق و تجهیزات کلید کنترل .

مدل : CL-031

کلرزن,کلرزن مایع,فروش کلرزن,تزریق کلرزن مایع

پمپ تزریق پمپ تزریق Etatron ،مدل : DLX 8-10، ساخت ایتالیا .
میکسر همزن(میکسر) الکتریکی :با سرعت گردش 1310 دور در دقیقه.
شفت و پروانه شفت کربن استیل ، پروانه پلی پروپیلن .
گیربکس 60 دور در دقیقه،جهت افزایش طول عمر همزن الکتریکی از گیربکس استفاده میشود.
استراکچر جنس شاسی از کربن استیل بوده، آستر و رنگ شده جهت محافظت از خوردگی.
مخزن مخزن : 300 لیتری ،جهت تهیه و نگهداری کلر مایع ،از نوع پلی اتیلن مرغوب و استاندارد.
تابلو برق تابلو برق و تجهیزات کلید کنترل .

مدل : CL-032

پمپ تزریق پمپ تزریق Etatron ،مدل : DLX 8-10، ساخت ایتالیا .
میکسر همزن(میکسر) الکتریکی :با سرعت گردش 1310 دور در دقیقه.
شفت و پروانه شفت کربن استیل ، پروانه پلی پروپیلن .
گیربکس 60 دور در دقیقه،جهت افزایش طول عمر همزن الکتریکی از گیربکس استفاده میشود.
استراکچر جنس شاسی از کربن استیل بوده، آستر و رنگ شده جهت محافظت از خوردگی.
مخزن مخزن : 500 لیتری ،جهت تهیه و نگهداری کلر مایع ،از نوع پلی اتیلن مرغوب و استاندارد.
تابلو برق تابلو برق و تجهیزات کلید کنترل .

مدل : CL-033

پمپ تزریق پمپ تزریق Etatron ،مدل : DLX 8-10، ساخت ایتالیا .
میکسر همزن(میکسر) الکتریکی :با سرعت گردش 1310 دور در دقیقه.
شفت و پروانه شفت کربن استیل ، پروانه پلی پروپیلن .
گیربکس 60 دور در دقیقه،جهت افزایش طول عمر همزن الکتریکی از گیربکس استفاده میشود.
استراکچر جنس شاسی از کربن استیل بوده، آستر و رنگ شده جهت محافظت از خوردگی.
مخزن مخزن : 1000 لیتری ،جهت تهیه و نگهداری کلر مایع ،از نوع پلی اتیلن مرغوب و استاندارد.
تابلو برق تابلو برق و تجهیزات کلید کنترل .

مدل : CL-004

کلرزن,کلرزن مایع,فروش کلرزن,تزریق کلرزن مایع

پمپ تزریق پمپ تزریق Etatron ،مدل : DLX 15-4، ساخت ایتالیا .
میکسر همزن(میکسر) الکتریکی :با سرعت گردش 1310 دور در دقیقه.
شفت و پروانه شفت کربن استیل ، پروانه پلی پروپیلن .
گیربکس 60 دور در دقیقه،جهت افزایش طول عمر همزن الکتریکی از گیربکس استفاده میشود.
استراکچر جنس شاسی از کربن استیل بوده، آستر و رنگ شده جهت محافظت از خوردگی.
مخزن مخزن : 200 لیتری ،جهت تهیه و نگهداری کلر مایع ،از نوع پلی اتیلن مرغوب و استاندارد.
تابلو برق تابلو برق و تجهیزات کلید کنترل .

مدل : CL-041

پمپ تزریق پمپ تزریق Etatron ،مدل : DLX 15-4، ساخت ایتالیا .
میکسر همزن(میکسر) الکتریکی :با سرعت گردش 1310 دور در دقیقه.
شفت و پروانه شفت کربن استیل ، پروانه پلی پروپیلن .
گیربکس 60 دور در دقیقه،جهت افزایش طول عمر همزن الکتریکی از گیربکس استفاده میشود.
استراکچر جنس شاسی از کربن استیل بوده، آستر و رنگ شده جهت محافظت از خوردگی.
مخزن مخزن : 300 لیتری ،جهت تهیه و نگهداری کلر مایع ،از نوع پلی اتیلن مرغوب و استاندارد.
تابلو برق تابلو برق و تجهیزات کلید کنترل .

مدل : CL-042

پمپ تزریق پمپ تزریق Etatron ،مدل : DLX 15-4، ساخت ایتالیا .
میکسر همزن(میکسر) الکتریکی :با سرعت گردش 1310 دور در دقیقه.
شفت و پروانه شفت کربن استیل ، پروانه پلی پروپیلن .
گیربکس 60 دور در دقیقه،جهت افزایش طول عمر همزن الکتریکی از گیربکس استفاده میشود.
استراکچر جنس شاسی از کربن استیل بوده، آستر و رنگ شده جهت محافظت از خوردگی.
مخزن مخزن : 500 لیتری ،جهت تهیه و نگهداری کلر مایع ،از نوع پلی اتیلن مرغوب و استاندارد.
تابلو برق تابلو برق و تجهیزات کلید کنترل .

مدل : CL-043

پمپ تزریق پمپ تزریق Etatron ،مدل : DLX 15-4، ساخت ایتالیا .
میکسر همزن(میکسر) الکتریکی :با سرعت گردش 1310 دور در دقیقه.
شفت و پروانه شفت کربن استیل ، پروانه پلی پروپیلن .
گیربکس 60 دور در دقیقه،جهت افزایش طول عمر همزن الکتریکی از گیربکس استفاده میشود.
استراکچر جنس شاسی از کربن استیل بوده، آستر و رنگ شده جهت محافظت از خوردگی.
مخزن مخزن : 1000 لیتری ،جهت تهیه و نگهداری کلر مایع ،از نوع پلی اتیلن مرغوب و استاندارد.
تابلو برق تابلو برق و تجهیزات کلید کنترل .

مدل : CL-005

کلرزن,کلرزن مایع,فروش کلرزن,تزریق کلرزن مایع

پمپ تزریق پمپ تزریق Etatron ،مدل : DLX 20-3، ساخت ایتالیا .
میکسر همزن(میکسر) الکتریکی :با سرعت گردش 1310 دور در دقیقه.
شفت و پروانه شفت کربن استیل ، پروانه پلی پروپیلن .
گیربکس 60 دور در دقیقه،جهت افزایش طول عمر همزن الکتریکی از گیربکس استفاده میشود.
استراکچر جنس شاسی از کربن استیل بوده، آستر و رنگ شده جهت محافظت از خوردگی.
مخزن مخزن : 200 لیتری ،جهت تهیه و نگهداری کلر مایع ،از نوع پلی اتیلن مرغوب و استاندارد.
تابلو برق تابلو برق و تجهیزات کلید کنترل .

مدل : CL-051

پمپ تزریق پمپ تزریق Etatron ،مدل : DLX 20-3، ساخت ایتالیا .
میکسر همزن(میکسر) الکتریکی :با سرعت گردش 1310 دور در دقیقه.
شفت و پروانه شفت کربن استیل ، پروانه پلی پروپیلن .
گیربکس 60 دور در دقیقه،جهت افزایش طول عمر همزن الکتریکی از گیربکس استفاده میشود.
استراکچر جنس شاسی از کربن استیل بوده، آستر و رنگ شده جهت محافظت از خوردگی.
مخزن مخزن : 300 لیتری ،جهت تهیه و نگهداری کلر مایع ،از نوع پلی اتیلن مرغوب و استاندارد.
تابلو برق تابلو برق و تجهیزات کلید کنترل .

مدل : CL-052

پمپ تزریق پمپ تزریق Etatron ،مدل : DLX 20-3، ساخت ایتالیا .
میکسر همزن(میکسر) الکتریکی :با سرعت گردش 1310 دور در دقیقه.
شفت و پروانه شفت کربن استیل ، پروانه پلی پروپیلن .
گیربکس 60 دور در دقیقه،جهت افزایش طول عمر همزن الکتریکی از گیربکس استفاده میشود.
استراکچر جنس شاسی از کربن استیل بوده، آستر و رنگ شده جهت محافظت از خوردگی.
مخزن مخزن : 500 لیتری ،جهت تهیه و نگهداری کلر مایع ،از نوع پلی اتیلن مرغوب و استاندارد.
تابلو برق تابلو برق و تجهیزات کلید کنترل .

مدل : CL-053

پمپ تزریق پمپ تزریق Etatron ،مدل : DLX 20-3، ساخت ایتالیا .
میکسر همزن(میکسر) الکتریکی :با سرعت گردش 1310 دور در دقیقه.
شفت و پروانه شفت کربن استیل ، پروانه پلی پروپیلن .
گیربکس 60 دور در دقیقه،جهت افزایش طول عمر همزن الکتریکی از گیربکس استفاده میشود.
استراکچر جنس شاسی از کربن استیل بوده، آستر و رنگ شده جهت محافظت از خوردگی.
مخزن مخزن : 1000 لیتری ،جهت تهیه و نگهداری کلر مایع ،از نوع پلی اتیلن مرغوب و استاندارد.
تابلو برق تابلو برق و تجهیزات کلید کنترل .

مدل : CL-006

پمپ تزریق پمپ تزریق Jesco ، ساخت کشور آلمان .
میکسر همزن(میکسر) الکتریکی :با سرعت گردش 1310 دور در دقیقه.
شفت و پروانه شفت کربن استیل ، پروانه پلی پروپیلن .
گیربکس 60 دور در دقیقه،جهت افزایش طول عمر همزن الکتریکی از گیربکس استفاده میشود.
استراکچر جنس شاسی از کربن استیل بوده، آستر و رنگ شده جهت محافظت از خوردگی.
مخزن مخزن : 200 لیتری ،جهت تهیه و نگهداری کلر مایع ،از نوع پلی اتیلن مرغوب و استاندارد.
تابلو برق تابلو برق و تجهیزات کلید کنترل .

مدل : CL-061

پمپ تزریق پمپ تزریق Jesco ، ساخت کشور آلمان
میکسر همزن(میکسر) الکتریکی :با سرعت گردش 1310 دور در دقیقه.
شفت و پروانه شفت کربن استیل ، پروانه پلی پروپیلن .
گیربکس 60 دور در دقیقه،جهت افزایش طول عمر همزن الکتریکی از گیربکس استفاده میشود.
استراکچر جنس شاسی از کربن استیل بوده، آستر و رنگ شده جهت محافظت از خوردگی.
مخزن مخزن : 300 لیتری ،جهت تهیه و نگهداری کلر مایع ،از نوع پلی اتیلن مرغوب و استاندارد.
تابلو برق تابلو برق و تجهیزات کلید کنترل .

مدل : CL-062

پمپ تزریق پمپ تزریق Jesco ، ساخت کشور آلمان.
میکسر همزن(میکسر) الکتریکی :با سرعت گردش 1310 دور در دقیقه.
شفت و پروانه شفت کربن استیل ، پروانه پلی پروپیلن .
گیربکس 60 دور در دقیقه،جهت افزایش طول عمر همزن الکتریکی از گیربکس استفاده میشود.
استراکچر جنس شاسی از کربن استیل بوده، آستر و رنگ شده جهت محافظت از خوردگی.
مخزن مخزن : 500 لیتری ،جهت تهیه و نگهداری کلر مایع ،از نوع پلی اتیلن مرغوب و استاندارد.
تابلو برق تابلو برق و تجهیزات کلید کنترل .

مدل : CL-063

پمپ تزریق پمپ تزریق Jesco ، ساخت کشور آلمان.
میکسر همزن(میکسر) الکتریکی :با سرعت گردش 1310 دور در دقیقه.
شفت و پروانه شفت کربن استیل ، پروانه پلی پروپیلن .
گیربکس 60 دور در دقیقه،جهت افزایش طول عمر همزن الکتریکی از گیربکس استفاده میشود.
استراکچر جنس شاسی از کربن استیل بوده، آستر و رنگ شده جهت محافظت از خوردگی.
مخزن مخزن : 1000 لیتری ،جهت تهیه و نگهداری کلر مایع ،از نوع پلی اتیلن مرغوب و استاندارد.
تابلو برق تابلو برق و تجهیزات کلید کنترل .

`
دانلود کاتالوگ

دفتر مرکزی: کیلومتر 9 جاده مخصوص ( تهران - کرج ) - بلوار اصلی تهرانسر - نبش خیابان ششم - ساختمان ایرانیان - واحد 8
تلفن : 20 - 44566419 (21) 98+
فکس : 44513120 (21) 98+
همراه : 9121872360 98+
ایمیل : info@psne.ir