تصفیه آب کارواش

امـروزه ورود بـيرويـه مـواد شـوينده بـه منـابع آبهـاي سـطحي و زيرزميني موجب بروز مشکلات زيست محيطي عديده اي از جملـه پديده يوتريفيکاسيون و توليد کف شده اسـت.اکثـر مـواد شوينده به کندي تجزيه پذير بوده و امکان شکسته شدن سـريع آنهـا در تصفيه خانه هاي متعارف وجود ندارد. بنابراين و به دليل مهيا بودن شرايط، به ويژه در حوض هاي هوادهي و اخـتلاط، کفـي توليـد مـي شود که به دليل حجم زياد، در فرايند تصفيه ايجاد اختلال کرده و نيز باعث ايجاد مخاطراتي براي کارگران تصفيه خانه مي شود. بنـابراين تصفيه پسابهاي حاوي فسفر و دترجنت به دليل جلوگيري از آلودگي محيط زيست، جلوگيري از تخريب منابع آبهاي سطحي و زيرزميني و بهبود عملکرد تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري از اهميت ويـژه اي برخوردار است .

ECF چیست ؟

روش انعقاد و لخته سازی الکتریکی بر اساس اعمال جریان الکتریکی به فاضلاب برای تصفیه و انعقاد بدون افزودن مواد منعقد کننده صورت می گیرد . روش ECF قادر به حذف ذرات معلق با کمترین لجن را دارا می باشد . ECF شامل قطعات فلزی که الکترود نامیده می شود و به صورت منظم و مشخصی درون فاضلاب قرار میگیرند ، با استفاده از اصل الکتروشیمی ، الکترود کاتد اکسید شده (الکترون از دست می دهد) و فاضلاب الکترون را دریافت می کند . زمانی که الکترود کاتد با فاضلاب در تماس است فلز ، داخل دستگاه آزاد می شود که شرایط برای اتعقاد و لخته سازی فراهم میگردد .

Sacrificed Electrode package ( پکیج الکترود فدا شونده) چیست ؟

Sacrificed Electrode package نام سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی بر پایه روش ECF می باشد . که با طراحی و تولید شرکت پالود صنعت نیکان تولید و به بازار عرضه می گردد .

مهمترین و اساسی ترین مشکل جهان در قرن بیست و یکم ، کم شدن سریع منابع طبیعی و کمبود آب است . به زودی آب با ارزشمند ترین و گرانبهاترین عنصر زندگی انسانها خواهد شد .
در تصفیه فاضلاب و پساب های صنعتی وجود انواع رنگ ، دترجنت ، عوامل بالای کدورت و TSS و همچنین فلزات سنگین، و سایر مواد که قادر به تجزیه بیولوژِک نیستند ، موجب ایجاد مشکل در فرآیندهای تصفیه فاضلاب به روشهای بیولوژیکی (واحدهای هوازی و بی هوازی) می گردند.
با توجه به کارا نبودن سیستم های تصفیه بیولوژِکی در برخی از فاضلاب های صنعتی ، همچون فاضلاب کارواش ، قالیشویی ، صنایع آبکاری و ... لذا باید به دنبال سایر روش های تصفیه فاضلاب در صنایع خاص باشیم . شرکت مهندسین پالود صنعت جهت رفع این معضل با بهره گیری از سیستم تصفیه فاضلاب روز دنیا ، بهترین روش را جهت تصفیه این گونه فاضلاب و پساب به کارگرفته است که به حداقل مصرف انرژی ،حفاظت و نگهداری نیاز دارد .از سوی دگر، بهره برداری از آن نیاز به تخصص بالایی ندارد .

کاربرد استفاده از سیستم Sacrificed Electrode package:

- حذف روغن وگریس و مواد نفتی
- کف و دترجنت ها
- حذف فلزات سنگین
- حذف رنگ
- کاهش TSS و کدورت
- حذف آرسنیک و کروم و فسفات ها

موارد استفاده از سیستم Sacrificed Electrode package :

- تصفیه فاضلاب کارواش
- تصفیه فاضلاب قالیشویی
- صنایع نساجی
- صنایع کشتارگاه

تصفیه آب کارواش
دانلود کاتالوگ
`
دانلود کاتالوگ

دفتر مرکزی: کیلومتر 9 جاده مخصوص ( تهران - کرج ) - بلوار اصلی تهرانسر - نبش خیابان ششم - ساختمان ایرانیان - واحد 8
تلفن : 20 - 44566419 (21) 98+
فکس : 44513120 (21) 98+
همراه : 9121872360 98+
ایمیل : info@psne.ir